Grusprodukter

Vi har egen krossning av bergmaterial och lagerhåller de flesta storlekar(fraktioner) som tex singel, makadam, stenmjöl osv. Vi säljer även sand och grus i olika varianter tex sandlådesand, gjutgrus osv.

 Vår dekorationssten kommer från Benders och St:Eriks men vi har även egen produktion av dekorsten i SVART DIABAS i olika storlekar.

Besök oss gärna i Råshult där vi har prover på olika bergkross / grusprodukter samt dekorationsstenar !