Fjärrtransport / Distributionstransport

Vi har för närvarande 9 lastbilar (och 14 släp) som dagligen trafikerar främst södra och mellersta Sverige. Sedan 2005 är denna verksamhet kopplad till Alwex Transport AB www.alwex.se. Detta för att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, kunna möta och tillgodose kundernas önskemål om säkra transporter och hög servicenivå.

Vi utför också regelbundna transporter åt flera lokala företag där vi bla har byggt upp fasta "slingturer".

Vi är medlemmar i FAIR TRANSPORT www.akeri.se/fairtransport för åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.